Welkom bij Fasolar
Bij Fasolar streven wij ernaar om door middel van innovatieve en actieve façadesystemen gebouwen verder te verduurzamen. Door dit streven is de revolutionaire Fasolar Façade ontwikkeld. 
Product
Fasolar is een nieuw type zonwering. Naast het weren van zonnewarmte en het reduceren van de koelbehoefte wekt Fasolar duurzame energie op en levert die aan het gebouw, waardoor de EPC van het gebouw sterk kan worden verbeterd. Ten opzichte van andere zonweringssystemen onderscheidt Fasolar zich door zijn transparantie, een uitstekende daglichtdoorlaat, behoud van zicht naar buiten, reductie van hinderlijke lichtintensiteit, en een bijzonder esthetisch beeld. Fasolar kan eenvoudig worden toegevoegd aan nieuwe of bestaande gebouwen als module aan de buitenzijde van de gevel.
Productontwikkeling
Het allereerste idee achter Fasolar ontstond uit de constatering dat op de bouwmarkt maar weinig alternatieven bestaan voor energieopwekking, die kunnen worden geïntegreerd in de gevel. Tevens ontbreekt het onder beschikbare producten aan transparante oplossingen. Fasolar biedt een unieke techniek en esthetiek, en verreikt zodoende het palet aan mogelijkheden op de bouwmarkt voor opdrachtgevers, architecten en adviseurs met hoge duurzaamheidsambities. 
Techniek
Fasolar werkt met een unieke techniek die ‘from scratch’ is ontwikkeld. Invallende zonnestralen worden door zonvolgende lenzen gefocust op een energie-collector in een slanke horizontale buis. Hierdoor wordt de zonnewarmte geweerd, en tevens duurzame energie opgewekt, die in de installaties van het gebouw kan worden benut, bijvoorbeeld als warmwatervoorziening, voor koeling, of als elektrische energie. 
Esthetiek
Fasolar heeft een unieke esthetiek, waarbij de techniek van het systeem zichtbaar is in de gevel, en ervaren wordt door de gebruiker. De zonvolgende lenzen en slanke leidingen leveren een bijzonder lijnenspel in de gevel op. Op zonnige dagen zorgt het op verschillende manieren gebroken zonlicht voor een bijzonder licht- en schaduw effect. Zodoende kan Fasolar een bijzonder esthetisch accent vormen aan een gebouw.

Lichtregulatie
Fasolar diffuseert het naar binnen toe tredende daglicht, en reduceert overmatige verlichtingsniveaus vlak achter de gevel. Dit verhoogt het visueel comfort in het gebouw en maakt de toepassing van Fasolar zeer interessant voor diverse typen gebouwen.
Over Ons
Fasolar BV is in 2013 ontstaan uit een samenwerkingsverband dat bestaat uit de volgende partners: De Groot en Visser BV, mii+u en Solfence Solar Technologies BV. Door deze multidisciplinaire samenwerking is Fasolar in staat om flexibel te opereren en beter te voldoen aan de eisen van de klant.
Contact

Neem contact met ons op

Share by: