English

Welkom bij Fasolar
Bij Fasolar streven wij ernaar om door middel van innovatieve en actieve façadesystemen gebouwen verder te verduurzamen. Door dit streven is de revolutionaire Fasolar Façade ontwikkeld. 
Revolutionaire Focus
Fasolar Façade is een innovatief systeem dat zonlicht concentreert op vacuümbuizen. In deze buizen wordt een vloeistof verwarmd. De façade focust zich op het beste van drie wereldenhet weren van ongewenst direct zonlicht, het reguleren van diffuus zonlicht en het opwekken van thermische zonne-energie.
Fasolar Façade: revolutionaire focus uitgevoerd in een esthetisch design!
 • Titel dia

  Schrijf uw onderschrift hier

  Knop
 • Titel dia

  Schrijf uw onderschrift hier

  Knop
 • Titel dia

  Schrijf uw onderschrift hier

  Knop
Energieprestatie Plus
Door zonlicht uiterst nauwkeurig te focussen 
kan per jaar 980 MJth/m² aan energie duurzaam 
worden opgewekt. Het resultaat is een significante reductie in CO2-emissie. Tevens wordt de koudelast verminderd door het warmtewerende effect van het gepatenteerde Fasolar Façadesysteem.
Driedimensionaal Comfort
Bij de Fasolar Façade staat de beleving van de gebruiker centraal. Vanuit deze filosofie heeft Fasolar het comfort in drie dimensies weten te verhogen: meer zicht naar buiten, homogenere lichtverdeling in de ruimte en een toename van behaaglijkheid van het binnenklimaat.
Over Ons
Fasolar BV is in 2013 ontstaan uit een samenwerkingsverband dat bestaat uit de volgende partners: De Groot en Visser BV, mii+u en Solfence Solar Technologies BV. Door deze multidisciplinaire samenwerking is Fasolar in staat om flexibel te opereren en beter te voldoen aan de eisen van de klant.
Het doel van Solfence Solar Technologies is het ontwikkelen van innovatieve zongedreven energie systemen welke uitblinken in efficiency en te produceren zijn tegen economisch acceptabele kosten. Vanuit een brede kennis, op het gebied van zongedreven energie technologieën en systemen, stimuleert en exploiteert Solfence Solar Technologies innovatieve Concentrated Solar Technology toepassingen in de markt.
Mii+u is een startend ambitieus architectenbureau uit Rotterdam. De naam drukt de intensieve samenwerking (+) tussen opdrachtgever (u) en opdrachtnemer (mii) uit. De kernactiviteiten liggen vooral op het gebied van ontwerp- en advieswerkzaamheden voor de architectuur, stedenbouw en product design in de bouwsector, met een focus op duurzaam bouwen, duurzame mobiliteit en duurzaam product design.
De Groot & Visser B.V. is partner in het ontwikkelen en creëren van de schil van gebouwen. Ze onderscheidt zich door innovatieve, duurzame uitgangspunten en de drang om zichzelf en de gevel continu te verbeteren. Hoofdproducten zijn ramen en deuren, vliesgevels, zonwering en zonnepanelen als onderdeel van de gevel (Building Integrated).
Contact

Neem contact met ons op

Share by: